Algemeen


Duikteam Waalwijk is een erkende duikvereniging die aangesloten is bij de IADS (International Association of Diving Schools). De nadruk ligt daarbij op “vereniging“ wat inhoud dat het duikteam geen duikschool is. Van het duikteam maken gezinnen deel uit die, met een gekozen bestuur volgens de duikstructuur van de IADS, de vereniging laten functioneren en de veiligheid in de duiksport boven alles stellen.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een twee algemene bestuursleden, die iedere 2 jaar gekozen c.q. herkozen dienen te worden. Tevens is aan duikteam Waalwijk een duiksupervisor verbonden, die de kontakten onderhoudt tussen het duikteam en de IADS en als zodanig verantwoordelijk is, voor het goed uitvoeren van de door de IADS gestelde duiktechnische eisen en de naleving daarvan.

Uiteraard voldoen alle in de vereniging aanwezige instructeurs aan de eisen gesteld door de IADS. Zij zullen dus ook regelmatig deelnemen aan om-, her- en bijscholing cursussen en moeten ook de veranderingen binnen de richtlijnen en procedures van de IADS op de voet volgen.

In principe heeft ieder lid van het duikteam de taak om de vereniging optimaal te laten functioneren. Ook vele activiteiten buiten het specifieke duiken nemen binnen duikteam Waalwijk een belangrijke plaats in. Een goede sociale structuur is immers een vereiste om in de vereniging continuïteit te waarborgen.

Mocht uw interesse zijn gewekt en denkt u zich thuis te kunnen voelen bij onze duikvereniging, neem dan contact op met ons secretariaat.

Secretariaat Duikteam Waalwijk:

p.a. Dinie Theuns
Groentje 15
4814 TH Breda
076 – 5148084

Of mail voor informatie!

Je kunt natuurlijk ook gewoon een keertje komen kijken op één van de trainingsdagen in het Olympiabad te Waalwijk. Wil je meer weten over de I.A.D.S, de opleidingen en brevetten kijk dan op http://www.iads.nl/